Coaching

KLUB = kinderen leren uitermate goed plezier maken
Brusjescoaching

Hoog Sensitieve Kinderen

Elke dag doen kinderen veel indrukken op: geluiden, smaken, kleuren, geuren, aanrakingen, sferen, ...

Nieuwe Tijd

Nieuwetijdskinderen = spiritueel bewuste kinderen

Nieuwe Tijd : transformeren van ego-gericht naar hart-gericht leven

Prikkeltraining

In een prikkeltraining gaan we het hebben over oa. gevoeligheid, prikkels: interne prikkels, externe prikkels,
moeheid, stress, ontspanning, ademhaling, ...
Deze training kan zowel in groep als individueel gevolgd worden.

Nuttige Links

Nuttige links voor ouders / opvoeders